Николай варфоломеевич мушников: Николай Варфоломеевич Мушников — UrFU Portal Investigación

Содержание

Николай Варфоломеевич Мушников — UrFU Portal Investigación

 • Computational prediction of new magnetic materials

  Rahmanian Koshkaki, S., Allahyari, Z., Oganov, A. R., Solozhenko, V. L., Polovov, I. B., Belozerov, A. S., Katanin, A. A., Anisimov, V. I., Tikhonov, E. V., Qian, G. R., Maksimtsev, K. V., Mukhamadeev, A. S., Chukin, A. V., Korolev, A. V., Mushnikov, N. V. & Li, H., 28 sept. 2022, En: Journal of Chemical Physics. 157, 12, 124704.

  Resultado de la investigación: Article › revisión exhaustiva

  Acceso abierto

 • Investigation of Electronic States and Magnetic Domain Structure of La

  1 –xSm xMn2Si2 (x = 0, 0. 25) Layered Intermetallic Compounds by Resonant Photoemission Spectroscopy and Magnetic Force Microscopy

  Kuznetsova, T. V., Korkh, Y. V., Grebennikov, V. I., Radzivonchik, D. I., Ponomareva, E. A., Gerasimov, E. G. & Mushnikov, N. V., may. 2022, En: Physics of Metals and Metallography. 123, 5, p. 451-458 8 p.

  Resultado de la investigación: Article › revisión exhaustiva

 • Magnetic Properties and Local Atomic Ordering in Ce(Fe1 – xSix)2 Compounds with a Silicon Content x ≤ 0.

  05

  Naumov, S. P., Mushnikov, N. V., Terentev, P. B. & Kleinerman, N. M., 1 jun. 2022, En: Physics of Metals and Metallography. 123, 6, p. 552-558 7 p.

  Resultado de la investigación: Article › revisión exhaustiva

 • Magnetocaloric effect, heat capacity and exchange interactions in nonstoichiometric Er

  0. 65Gd0.35Co2Mnx compounds

  Gerasimov, E. G., Inishev, A. A., Mushnikov, N. V., Terentev, P. B., Gaviko, V. S. & Anikin, M. S., ene. 2022, En: Intermetallics. 140, 7 p., 107386.

  Resultado de la investigación: Article › revisión exhaustiva

  2

  Citas
  (Scopus)

 • On the nature of the magnetostructural phase transition in Ce(Fe

  1-xSix)2

  Naumov, S. P., Mushnikov, N. V., Terentev, P. B., Oshtrakh, M. I. & Kleinerman, N. M., 10 feb. 2022, En: Journal of Alloys and Compounds. 893, 7 p., 162198.

  Resultado de la investigación: Article › revisión exhaustiva

  1

  Cita
  (Scopus)

 • УрФУ 1.

  3.04.16 (физико-математические науки)

  Германенко, А. В., Бабушкин, А. Н., Васьковский, В. О., Овчинников, А. С., Важенин, В. А., Вайнштейн, И. А., Елфимова, Е. А., Зубарев, А. Ю., Иванов, А. О., Кудреватых, Н. В., Курляндская, Г. В., Миляев, М. А., Москвин, А. С., Мушников, Н. В., Повзнер, А. А., Свалов, А. В., Устинов, В. В., Чарикова, Т. Б., Шур, В. Я. & Якунин, М. В.

  27/12/2021 → …

  Proyecto: Dissertation Council

 • Совместная лаборатория магнетизма и магнитных наноструктур

  Васьковский, В. О., Шишкин, Д. А., Чернышова, Т. А., Устинов, В. В., Уймин, М. А., Терентьев, П. Б., Сёмкин, М. А., Протасов, А. В., Попов, А. Г., Носов, А. П., Никова, Е. С., Наумова, Л. И., Наумов, С. П., Миляев, М. А., Лукшина, В. А., Инишев, А. А., Ермаков, А. Е., Головня, О. А., Герасимов, Е. Г., Гавико, В. С., Антропов, Н. О. & Мушников, Н. В.

  01/01/2019 → …

  Proyecto: Joint Laboratory

 • Проект развития САЕ ИЕНиМ «Перспективные магнитные материалы», реализуемый на базе существующего КЦП «Физика, технологии и применение наноструктурированных магнитных материалов»

  Васьковский, В. О., Халимова, Д. Т., Малыгин, М. А., Бляхман, Ф. А., Степанова, Е. А., Волегов, А. С., Ювченко, А. А., Сорокин, А. Н., Савин, П. А., Москалев, М. Е., Лепаловский, В. Н., Куликова, Т. В., Кулеш, Н. А., Кудюков, Е. В., Горьковенко, А. Н., Балымов, К. Г., Аданакова, О. А., Урусова, Н. В., Шишкин, Д. А., Наумов, С. П., Инишев, А. А., Чернышова, Т. А., Никова, Е. С., Петров, И. А., Антропов, Н. О., Гавико, В. С., Лукшина, В. А., Терентьев, П. Б., Протасов, А. В., Наумова, Л. И., Уймин, М. А., Герасимов, Е. Г., Попов, А. Г., Носов, А. П., Сафронов, А. П., Искакова, Л. Ю., Чириков, Д. Н., Уржумцев, А. Н., Незнахин, Д. С., Болячкин, А. С., Аникин, М. С., Андреев, С. В., Свалов, А. В., Пирогов, А. Н., Курляндская, Г. В., Баранов, Н. В., Терещенко, А. А., Синицын, В. Е., Бострем, И. Г., Головня, О. А., Сёмкин, М. А., Ермаков, А. Е., Зубарев, А. Ю., Миляев, М. А., Кудреватых, Н. В., Мушников, Н. В., Устинов, В. В. & Овчинников, А. С.

  01/01/2017 → …

  Proyecto: Development Project

 • Создание и развитие ключевого Центра превосходства (КЦП) «Физика, технологии и применение перспективных магнитных материалов»

  Васьковский, В. О., Андреев, А. В., Vázquez, M., Баранов, Н. В., Барташевич, М. И., Волегов, А. С., Иванов, О. А., Кудреватых, Н. В., Курляндская, Г. В., Мушников, Н. В., Памятных, Л. А., Пирогов, А. Н., Сафронов, А. П., Hilscher, G., Абухасва, А. С. А., Аданакова, О. А., Агафонов, Л. Ю., Акимова, С. Ф., Алексеев, А. В., Андреев, С. В., Аникин, М. С., Балымов, К. Г., Бейтоллахи, А., Бекетов, И. В., Болячкин, А. С., Vdovin, A. G., Великанова, Т. В., Волчков, С. О., Волков, К. Д., Володина, Н. С., Гагарин, Ю. Л., Горбунов, В. А., Горьковенко, А. Н., Губкин, А. Ф., Дружинин, А. В., Замятин, Д. А., Ибрахим, П. Н. Г., Иванов, В. Е., Зинин, А. В., Каменский, И. Ю., Катаев, В. А., Козлов, А. И., Косикова, О. А., Кулеш, Н. А., Лепаловский, В. Н., Лузгин, В. И., Лысов, М. С., Мальцев, В. Н., Маслов, А. Н., Маркин, П. Е., Меренцов, А. И., Мехоношин, Д. С., Болячкина, Е. А., Миляев, О. А., Митрофанов, В. Я., Надольский, А. Л., Новоселова, Ю. П., Плещев, В. Г., Симонова, Т. В., Сабирова, А. Р., Савин, П. А., Селезнева, Н. В., Сердюков, С. В., Сёмкин, М. А., Симонов, М. Н., Скулкина, Н. А., Свалов, А. В., Сорокин, А. Н., Степанова, Е. А., Тарасов, Е. Н., Терзиян, Т. В., Титов, А. Н., Титов, А. А., Тюкова, И. С., Ульянов, А. И., Чиркова, А. М., Пасынкова, А. А., Шерстобитов, А. А., Шерокалова, Е. М., Шишкин, Д. А., Шматов, Г. А., Шерендо, Т. А., Щипанова, Т. А., Ювченко, А. А., Незнахин, Д. С., Азаркевич, Е. И., Bagazeev, A. V., Власова, И. А., Demina, T. M., Калинина, Е. Г., Медведев, А. И., Мурзакаев, А. М., Portnov, D. S., Samatov, O. M., Timoshenkova, O. R., Shabanova, K. I., Щербинин, С. В., Власова, Н. И., Гавико, В. С., Герасимов, Е. Г., Головня, О. А., Ермаков, А. Е., Лукшина, В. А., Наумова, Л. И., Носов, А. П., Попов, А. Г., Протасов, А. В., Терентьев, П. Б., Уймин, М. А., Устинов, В. В., Манавалан, Р. К., Голубева, Е. В., Антропов, Н. О., Инишев, А. А., Миляев, М. А., Наумов, С. П., Никова, Е. С., Урусова, Н. В., Чернышова, Т. А., Базкез, М., Голубева, Е. В., Манавалан, Р. К., Окулов, И. В., Бляхман, Ф. А., Бострем, И. Г., Зубарев, А. Ю., Искакова, Л. Ю., Овчинников, А. С., Синицын, В. Е., Мусихин, А. Ю., Кудюков, Е. В., Акрамов, Д. Ф., Носова, Н. М., Кислов, Е., Терещенко, А. А. & Болячкина, Е. А.

  03/12/2013 → …

  Proyecto: Key Centre of Excelence

 • УрФУ 01.

  02.11: (физико-математические науки)

  Германенко, А. В., Бабушкин, А. Н., Васьковский, В. О., Овчинников, А. С., Важенин, В. А., Вайнштейн, И. А., Елфимова, Е. А., Зубарев, А. Ю., Иванов, А. О., Кудреватых, Н. В., Курляндская, Г. В., Миляев, М. А., Москвин, А. С., Мушников, Н. В., Повзнер, А. А., Сафронов, А. П., Свалов, А. В., Устинов, В. В., Чарикова, Т. Б., Шур, В. Я. & Якунин, М. В.

  30/08/2019 → 31/12/2021

  Proyecto: Dissertation Council

 • Конференция Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы» (УМНОЦ)

  Виктор Анатольевич Кокшаров (Chair of orgcommitee), Игорь Леонидович Манжуров (Vice Chair of orgcommitee), Д. В. Никишин (Member of orgcommittee), С. В. Белан (Member of orgcommittee), А. А. Бухтоярова (Member of orgcommittee), Елена Александровна Карпова (Member of orgcommittee), Ольга Владимировна Рудая (Member of orgcommittee), Екатерина Александровна Манушко (Member of orgcommittee), Галина Николаевна Боровских (Member of orgcommittee), Марина Владимировна Мамедова (Member of orgcommittee), Владимир Венедиктович Кружаев (Chair of programme commitee), Сергей Владимирович Ярошенко (Vice Chair of programme commitee), Евгений Михайлович Гурарий (Member of programme committee), Н. Н. Мартынова (Member of programme committee), В. В. Литке (Member of programme committee), Николай Варфоломеевич Мушников (Member of programme committee), Сергей Дмитриевич Ваулин (Member of programme committee), Олег Владимирович Филистеев (Member of programme committee), Олег Иринархович Ребрин (Member of programme committee), Олег Юрьевич Шешуков (Member of programme committee), Валентина Андреевна Овчинникова (Member of programme committee), Сергей Федорович Сарапулов (Member of programme committee), Сергей Евгеньевич Кокин (Member of programme committee) & Андрей Викторович Корелин (Member of programme committee)

  28 feb. 2022 → 1 mar. 2022

  Actividad: Participation in conference

 • Участие в Заседании Диссертационного совета по защите диссертации, соискатель Коробейников Игорь Витальевич

  Александр Викторович Германенко (Chair), Алексей Николаевич Бабушкин (Vice Chair), Владимир Олегович Васьковский (Vice Chair), Александр Сергеевич Овчинников (Scientific Secretary), Владимир Александрович Важенин (Member), Екатерина Александровна Елфимова (Member), Андрей Юрьевич Зубарев (Member), Алексей Олегович Иванов (Member), Николай Владимирович Кудреватых (Member), Михаил Анатольевич Миляев (Member), Александр Сергеевич Москвин (Member), Николай Варфоломеевич Мушников (Member), Александр Петрович Сафронов (Member), Владимир Яковлевич Шур (Member) & Михаил Викторович Якунин (Member)

  30 nov. 2021

  Actividad: Dissertation Council Activities

 • Участие в Заседании Диссертационного совета по защите диссертации, соискатель Членова Анна Александровна

  Александр Викторович Германенко (Chair), Алексей Николаевич Бабушкин (Vice Chair), Владимир Олегович Васьковский (Vice Chair), Александр Сергеевич Овчинников (Scientific Secretary), Владимир Александрович Важенин (Member), Екатерина Александровна Елфимова (Member), Андрей Юрьевич Зубарев (Member), Алексей Олегович Иванов (Member), Николай Владимирович Кудреватых (Member), Галина Владимировна Курляндская (Member), Михаил Анатольевич Миляев (Member), Александр Сергеевич Москвин (Member), Николай Варфоломеевич Мушников (Member), Александр Александрович Повзнер (Member), Александр Петрович Сафронов (Member), Андрей Владимирович Свалов (Member), Владимир Васильевич Устинов (Member), Татьяна Борисовна Чарикова (Member), Владимир Яковлевич Шур (Member) & Михаил Викторович Якунин (Member)

  17 dic. 2020

  Actividad: Dissertation Council Activities

 • Участие в Заседании Диссертационного совета по защите диссертации, соискатель Свалов Андрей Владимирович

  Евгений Алексеевич Памятных (Chair), Алексей Николаевич Бабушкин (Vice Chair), Александр Сергеевич Овчинников (Scientific Secretary), Николай Викторович Баранов (Member), Михаил Иванович Барташевич (Member), Владимир Александрович Важенин (Member), Владимир Олегович Васьковский (Member), Александр Викторович Германенко (Member), Олег Андриянович Иванов (Member), Николай Владимирович Кудреватых (Member), Михаил Владимирович Медведев (Member), Николай Варфоломеевич Мушников (Member), Анатолий Елеферьевич Никифоров (Member), Александр Павлович Носов (Member), Александр Александрович Повзнер (Member), Александр Натанович Титов (Member) & Владимир Васильевич Устинов (Member)

  8 jun. 2017

  Actividad: Dissertation Council Activities

 • Участие в Заседании Диссертационного совета по защите диссертации, соискатель Огнев Алексей Вячеславович

  Евгений Алексеевич Памятных (Chair), Алексей Николаевич Бабушкин (Vice Chair), Александр Сергеевич Овчинников (Scientific Secretary), Николай Викторович Баранов (Member), Михаил Иванович Барташевич (Member), Владимир Александрович Важенин (Member), Владимир Олегович Васьковский (Member), Александр Викторович Германенко (Member), Анатолий Дмитриевич Горлов (Member), Андрей Юрьевич Зубарев (Member), Алексей Олегович Иванов (Member), Николай Владимирович Кудреватых (Member), Михаил Владимирович Медведев (Member), Александр Сергеевич Москвин (Member), Николай Варфоломеевич Мушников (Member), Александр Павлович Носов (Member) & Александр Натанович Титов (Member)

  23 mar. 2017

  Actividad: Dissertation Council Activities

Мушников Николай Варфоломеевич

академик РАН доктор физико-математических наук

Академические должности

Должность

Организационная структура

Дата активности

Должность

член бюро отделения

Организационная структура

Отделение физических наук

Телефон

(343)474-49-34

Факс

(343)374-49-684

Email

mushnikov@prm. uran.ru

Должность

член бюро отделения

Организационная структура

Бюро ОФН

Должность

член отделения

Организационная структура

Президиум УрО РАН

Должность

член секции

Организационная структура

Секция общей физики и астрономии

Должность

Заместитель председателя УрО РАН

Организационная структура

Уральское отделение РАН

Телефон

(343)474-49-34

Факс

(343)374-49-684

Email

mushnikov@prm. uran.ru

Профиль

Основные научные результаты Мушникова Н.В.:
Изучены магнитообъемные эффекты, магнитная анизотропия и обменные взаимодействия в редкоземельных и актинидных интерметаллидах. Установлены механизмы изменения магнитных свойств при гидрировании. В соединениях, содержащих примесь водорода, обнаружены новые эффекты – гигантская наведенная магнитная анизотропия и магнитное последействие, обусловленные перераспределением водорода в решетке.
Обнаружены и исследованы аномалии физических свойств при спонтанных и индуцированных полем магнитных фазовых переходах в интерметаллидах со слоистой кристаллической структурой. Определены условия возникновения и возможности их практического использования.
Разработаны методы получения редкоземельных постоянных магнитов со свойствами на уровне лучших мировых промышленных аналогов. Разработаны нанокомпозитные магнитотвердые материалы, сочетающие рекордные значения прочности, пластичности и гистерезисных свойств.
Мушников Н.В. – член редколлегии журнала «Физика металлов и металловедение» РАН, Научного совета по проблеме «Магнетизм» ИФМ УрО РАН и Объединенного ученого совета по физико-техническим наукам УрО РАН. Под его руководством защищена одна кандидатская диссертация и одна подготовлена к защите. Он научный руководитель двух аспирантов, профессор на Кафедре магнетизма и магнитных наноматериалов Уральского федерального университета.

Ключевые слова

Экспериментальная физика магнитных явлений. Разработка магнитных материалов и
исследование механизмов формирования их функциональных свойств.

Физика магнитных явлений

Место работы и должность

Директор, ФГБУН Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН

Награды

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

RAS-leiderschap

De leiding van de RAS  – это лучший орган Российской академии наук (RAS). Op het niveau van de academie als geheel zijn dit de Algemene Vergadering en het Presidium van de Russische Academie van Wetenschappen, en op het niveau van elke industriële afdeling, de Algemene Vergadering van deze afdeling, de afdelingshoofden en de academische secretaris. Het presidium van de Russische Academie van Wetenschappen krijgt de rol toebedeeld van een Permanente structuur die zorgt voor collegial beheer van de academie [1] .

De huidige samenstelling van het presidium van de RAS werd gevormd tijdens de Algemene Vergadering van de Russische Academie van Wetenschappen op 25-28 сентября 2017 [2] . Op de Algemene Vergadering van 29-30 maart 2018 [3] [4] zijn de academisch secretarissen van de departementen juridisch correct voorgesteld aan het presidium .

De volgende leiderschapsverkiezingen, включая президента, van de RAS zijn gepland voor 19-22 сентября 2022 [5] .

Het gebouw van het presidium van de Russische Academie van Wetenschappen

Vorming van het presidium van de Russische Academie van Wetenschappen

Algemene bepalingen

Volgens het huidige Statuut van de RAS [6] , wordt het Presidium van de RAS gevormd door de voorzitter, vice-voorzitters en niet meer dan 80 leden van de Academie, gekozen door de Algemene Vergadering (статья 71). Voorheen (выпущенный в июне 2014 г.) является автоматическим президиумом академического секретаря отраслевых предприятий, а также региональными подразделениями Санкт-Петербургского научного центра.

De voorzitter van de RAS wordt gekozen uit de gewone leden van de Academie Door de Algemene Vergadering van de RAS (Statuut [6] , статья 81).

В июле 2017 г. имя Доэма было влажным, аан умирало, аантальные правила проверялись для веркизинга ван де лейдинг ван де РАН: volgens het document is een meerderheid (en niet 2/3, zoals voorheen) van stemmen vereist om het hoofd van de Academie en andere leden van het presidium, het hoofd van de RAS is goedgekeurd door de President van Rusland, en candidaten voor deze functie (десять минсте тви, er is geen bovengrens) moeten vooraf worden overeengekomen met de regering van de Russische Federatie [7] [8] .

Ondervoorzitters van de RAS en de wetenschappelijke hoofdsecretaris van het presidium worden gekozen uit de Academici op voorstel van de voorzitter van de Academie (Устав [6] , ст. 64). De academische secretarissen van de RAS-afdelingen worden op voorstel van de algemene vergaderingen van de afdelingen gekozen uit de Academici; volgens het huidige Handvest van de Russische Academie van Wetenschappen moeten zij, in tegenstelling tot de oude orde, op algemene base in het presidium worden gekozen [3] .

Де леден ван гет президиум словарь gekozen uit де леден ван де РАН op voorstel van algemene vergaderingen ван де афделинген ван де академи, algemene vergaderingen ван регионал афделинген (volgens quota обширная дверь президиума),evenals op voorstel van de voorztel (Ручной жилет [6] , арт. 71).

Начало сентября 2017 г. Новая квота для кандидатов в члены Президиума РАН. Profielafdelingen met minder dan 150 leden kunnen één vertegenwoordiger nomineren, waaronder meer dan 150 mensen — twee, en OSKH en OMedN als de grootste afdelingen — revievelijk drie en vier vertegenwoordigers. Het Дальневосточное отделение и Уральский филиал hebben het recht om elk één kandidaat te hebben, en de SO  — twee [9] .

Verkiezingen van leden van het presidium van de Russische Academie van Wetenschappen worden gehouden voor een periode van 5 jaar.

Evenementen 2017

Op de algemene vergadering van de Russische Academie van Wetenschappen in maart 2017 zouden de volgende verkiezingen van het presidium worden gehouden, maar op het laatste moment waren alle kandidaten voor. waarnemend президента), В. Я. Панченко и А. А. Макаров  — trokken hun kandidatuur in en benadrukten de noodzaak om een ​​nieuwe verordening te ontwikkelen [10] . Hierdoor werden de verkiezingen uitgesteld tot de herfst [11] en werden de bevoegdheden van de oude leiding, met uitzondering van V.E. Fortov, voor een overgangsperiode verlengd. В.В. Kozlov werd waarnemend hoofd van de RAS.

Tijdens de zomer werden op wetgevend niveau wijzigingen aangebracht in de procedure voor de verkiezing van de verkiezing van de Russische Academie van Wetenschappen, en werden quota widegesteld voor de vertegenwoordiging van de takken van de Russische Academie van Wetenschappen in hetzchappen параграф).

Als gevolg hiervan werden op 25-28 сентября 2017 г. де verkiezingen voor de leiding van de Academie gehouden. Zeven wetenschappers solliciteerden voor het Presidentschap, maar twee kandidaten — A.R. Хохлов и В.А. Черешнев — werden niet goedgekeurd door de regering [12] [13] . Met betrekking tot de kandidaat-programma’s vatte de luchtvaartingenieur V. Ya Neiland het samen в интервью Ъ: «… iedereen zei hetzelfde: verspreid FANO  , verhoog de financiering en geef in het algemeen alles terug zoals het was vóór de perestrojka» [14] . Bij de verkiezingen waren de Stemmen als volgt verdeeld [15] : Каблов Е.Н. — 152, Г.Я. Красников — 269, Р.И. Нигматулин — 276, В.Я. Панченко — 204, Сергеев А.М. — 681, ongeldige Stembiljetten — 14. Aangezien niemand «50% + 1 стебель» scoorde, werd een tweede ronde benoemd, waarin A.M. tot hoofd van de Russische Academie van Wetenschappen [16] . Президент ван Русланд В.В. Poetin heeft hem bij de van 27 сентября in functie goedgekeurd [17] .

Alle deelnemers aan de verkiezingen, с участием В. А. Черешнева, с президиумом Русской академии Wetenschappen, с вице-президентом А. Р. Хохлова.

Aanstaande Verkiezingen (2022)

de Volgende Verkiezingen Zullen Worden Gehouden Tijdens de Algemene Ledenvergadering Van de Russische Academie Van Wetenschappen Op 19-22. , Д. М. Маркович , Р. И. Нигматулин (deelnemer aan de verkiezingen van 2017), А. М. Сергеев (президент ассоциации) [5] .

Индивидуальный президиум Русской академии Wetenschappen

Hieronder vindt u de samenstelling van het presidium van de Russische Academie van Wetenschappen, gevormd op 27-28 september van de Russische Academie van Wetenschappen, gevormd op 27-28 september van de Russische Academie van Wetenschappen, gevormd op 27-28 september «90 Trinity» [2] ) [18] . De academische secretarissen van de afdelingen zijn op 29-30 maart 2018 officieel gekozen in het presidium [3] [4] .

President van de Russische Academie van Wetenschappen

Academicus, voorzitter van de Russische Academie van Wetenschappen (sinds 2017) A. M. Sergeev

 • Sergeev, Alexander Mikhailovich [16]

Vice presidenten

 • Adrianov, Andrei Vladimirovich
 • Балега Юрий Юрьевич
 • Бондур Валерий Григорьевич
 • Донник Ирина Михайловна
 • Козлов Валерий Васильевич
 • Makarov, Nikolai Andreevich
 • Parmon, Valentin Nikolajevitsj (Voorzitter RvC RAS ​​)
 • Sergienko, Valentin Ivanovich (voorzitter van de afdeling Verre Oosten van de Russische Academie van Wetenschappen )
 • Chochlov, Alexey Removich
 • Charushin, Valery Nikolaevich (voorzitter van de Oeral-afdeling van de Russische Academie van Wetenschappen )
 • Чехонин Владимир Павлович

Главный ученый секретарь van het президиум

 • Dolgushkin, Nikolai Kuzmich

Academische secretarissen van afdelingsafdelingen

 • Afdeling Wiskundige Wetenschappen : Kozlov, Valery Vasilievich (tegelijkertijd vice-president)
 • Afdeling Exacte Wetenschappen : Shcherbakov, Ivan Aleksandrovich
 • Afdeling Nanotechnologie en Informatietechnologie : Krasnikov, Геннадий Яковлевич
 • Afdeling Energie, Werktuigbouwkunde, Mechanica en Controleprocessen: Лагарков Андрей Николаевич (waarnemend)
 • Afdeling Scheikunde en Materiaalwetenschappen : Egorov, Mikhail Petrovich
 • Afdeling Biologische Wetenschappen : Kirpichnikov, Mikhail Petrovich
 • Afdeling Fysiologische Wetenschappen : Tkachuk, Vsevolod Arsenievich
 • Afdeling Aardwetenschappen : Gliko, Alexander Olegovich
 • Afdeling Historische en Filologische Wetenschappen : Tishkov, Валерий Александрович
 • Afdeling Sociale Wetenschappen: Смирнов Андрей Вадимович
 • Afdeling mondiale vraagstukken en internationale betrekkingen: Дынкин Александр Александрович
 • Afdeling Medische Wetenschappen : Starodubov, Vladimir Ivanovich
 • Afdeling Landbouwwetenschappen : Lachuga, Yuriy Fedorovich

Andere leden van het presidium

 • Abramova, Irina Olegovna
 • Aldoshin, Sergei Mikhailovich
 • Aliyev, Mammad Bagir Javad oglu
 • Багаев Сергей Николаевич
 • Бортников Николай Стефанович
 • Глико Александр Олегович
 • Гуляев Юрий Васильевич
 • Dgebuadze, Yuri Yulianovich
 • Dedov, Ivan Ivanovich
 • Dolgushkin, Nikolai Kuzmich
 • Dynkin, Alexander Alexandrovich
 • Egorov, Michail Petrovich
 • Zabrodsky, Andrey Georgievich
 • Groen, Lev Matveevich
 • Ivanov, Vladimir Viktorovich
 • Izmailov , Андрей Юрьевич
 • Каблов Евгений Николаевич
 • Каприн Андрей Дмитриевич
 • Кашеваров Николай И.
 • Кирпичников Михаил Петрович
 • Krasnikov, Gennady Yakovlevich
 • Kulikov, Ivan Mikhailovich
 • Kulchin, Yuri Nikolajevitsj
 • Lagarkov, Andrey Nikolajevitsj
 • Shack, Yuri Fedorovich
 • Litvak, Alexander Grigorievich
 • Logachev, Pavel Vladimirovich
 • Makarov, Alexander Aleksandrovitsj
 • Маркович Дмитрий Маркович
 • Матвеев Виктор Анатольевич
 • Матишов Геннадий Григорьевич
 • Маанд Геннадий Андреевич
 • Mikhailov, Yuri Mikhailovich
 • Moldavisch, Alexander Mikhailovich
 • Mushnikov, Nikolai Varfolomeevich
 • Nigmatulin, Robert Iskandrovich
 • Onishchenko, Gennady Grigorievich
 • Panchenko, Vladislav Yakovlevich
 • Paptsov, Andrei Gennadievich
 • Porfiriev, Boris Nikolajevitsj
 • Рожнов Сергей Владимирович
 • Романенко Геннадий Алексеевич
 • Рубаков Валерий Анатольевич
 • Румянцев Александр Григорьевич
 • Rykovanov, Georgy Nikolajevitsj
 • Sagdeev, Renad Zinnurovitsj
 • Sadovnichy, Viktor Antonovich
 • Smirnov, Andrey Vadimovich
 • Solomonov, Yuri Semyonovich
 • Starodubov, Vladimir I.
 • Stempkovsky, Alexander Leonidovitsj
 • Taimanov, Iskander Asanovich
 • Тишков Валерий Александрович
 • Ткачук Всеволод Арсеньевич
 • Трубников Григорий Владимирович
 • Тутельян Виктор Александрович
 • Fisinin, Vladimir I.
 • Khomich, Vladislav Yurievich
 • Tsivadze, Aslan Yusupovich
 • Chetverushkin, Boris Nikolajevitsj
 • Choinzonov, Evgeny Lkhamatsyrenovich
 • Shlyakhto, Evgeny Vladimirovich
 • Shcherbakov, Ivan Alexandrovich

Leidinggevende afdeling afdeling

 • Afdeling Wiskundige Wetenschappen RAS
  • Sectie Wiskunde: Козлов Валерий Васильевич
  • Sectie Toegepaste Wiskunde en Informatica: Тыртышников Евгений Евгеньевич
 • Afdeling Exacte Wetenschappen RAS
  • Sectie Algemene Natuur- en Sterrenkunde: Shcherbakov, Ivan Aleksandrovich
  • Kernfysica Sectie: Rubakov, Valery Anatolyevich
 • Afdeling Nanotechnologieën en Informatietechnologieën van de Russische Academie van Wetenschappen
  • Sectie van computer- , местонахождение телекоммуникационных систем и элементов: Гуляев Юрий Васильевич
  • Секция информационных технологий и автоматизации: Соколов Игорь Анатольевич
  • Sectie van nanotechnologieën: Panchenko, Vladislav Yakovlevich (waarnemend)
 • Afdeling Energie, Werktuigbouwkunde, Mechanica en Regelprocessen van de Russische Academie van Wetenschappen
  • Sectie mechanica: Matveenko, Valery Pavlovich
  • Sectie van problemen van werktuigbouwkunde en controleprocessen: Каляев Игорь Анатольевич (waarnemend)
  • Отдел энергетики: Фаворский Олег Николаевич
 • Vakgroep Scheikunde en Materiaalwetenschappen RAS
  • Sectie Chemische Wetenschappen: Muzafarov, Aziz Mansurovich
  • Materiaalkunde Sectie: Tsivadze, Aslan Yusupovich
 • Afdeling Biologische Wetenschappen RAS
  • Sectie Algemene Biologie: Dgebuadze, Yuri Yulianovich
  • Sectie Fysische en Chemische Biologie: Dontsova, Olga Anatolyevna
 • Afdeling Fysiologische Wetenschappen RAS
  • Отделение физиологии: Островский Михаил Аркадьевич
  • Отделение клинической физиологии: Алиев Мамед Джавадович
 • Afdeling Aardwetenschappen RAS
  • Sectie Geologie, Geofysica, Geochemie en Mijnbouwwetenschappen: Bortnikov, Nikolai Stefanovich
  • Sectie Oceanologie, Atmosferische Fysica en Geografie: Matishov, Gennady Grigorievich
 • Afdeling Historische en Filologische Wetenschappen RAS
  • Geschiedenis sectie : Амирханов Хизри Амирханович
  • Секция Taal-en Letterkunde: Молдавиш Александр Михайлович
 • Afdeling Sociale Wetenschappen Ras
  • Sectie Filosofie, Politicologie, Sociologie, Psychologie en recht: Huseynov, Abdusalam Abdulkerimovich (Waarnemend)
  • Afdeling Economie: Porfirivich, BorisliSliesshipiSlies).
  • Sectie van wereldwijde Problemen: Энтов Револьд Михайлович
  • Afdeling Internationale Betrekkingen: Торкунов Анатолий Васильевич
 • Afdeling Medische Wetenschappen RAS
  • Sectie Klinische Geneeskunde: Belov, Yuri Vladimirovich
  • Sectie Biomedische Wetenschappen: Dygay, Alexander Mikhailovich
  • Sectie Preventieve Geneeskunde: Tutelyan, Victor Alexandrovich
 • Afdeling Landbouwwetenschappen RAS
  • Sectie landbouw, landaanwinning, water en bosbouw: Завалин Алексей Анатольевич
  • Sectie Dierwetenschappen en Diergeneeskunde: Калашников Валерий Васильевич
  • Sectie mechanisatie, elektrificatie en automatisering: Lobachevsky, Yakov Petrovich (waarnemend)
  • Sectie van gewasproductie, bescherming en biotechnologie van planten: Kosolapov, Vladimir Mikhailovich
  • Sectie van opslag en verwerking van landbouwproducten: Petrov, Andrey Nikolaevich
  • Afdeling economie , landbetrekkingen en sociale ontwikkeling van het dorp: Алтухов Анатолий Иванович

Zie het artikel Институты Российской академии наук voor een volledige ljst van Instituten en onderzoexcentra van de Russische Academie van Wetenschappen for thematische en Regionale afdelingen.

Verhaal

Hier zijn de alfabetische lijsten van alle voorzitters en ondervoorzitters in de geschiedenis van het bestaan ​​van de Academie van Wetenschappen (по всем названиям).

RAS-voorzitters

Hoofd Artikel: Lijst van voorzitters van de Russische Academie van Wetenschappen

 • 28 мая 1917 г. — Академик Александр Петрович Карпинский werd de eerste gekozen президент van de Russische Academie van Wetenschappen [19] .
 • Aleksandrov Anatoly Petrovich
 • Bludov Dmitry Nikolajevitsj
 • Blumentrost Lavrenty Lavrentievich
 • Brevern Carl von
 • Vavilov Sergej Ivanovitsj
 • Karpinsky Alexander Petrovitsj
 • Keyserling Hermann Karl von
 • Keldysh Mstislav Vsevolodovich
 • Kozlov Valery Vasilyevich (waarnemend)
 • Komarov Vladimir Leontievich
 • Groothertog Konstantin Konstantinovich
 • Korf Johann Albrecht von
 • Like Fedor Petrovich
 • Marchuk Guriy Ivanovich
 • Nesmeyanov Alexander Nikolajevitsj
 • Ахтергронд Николай Андрей Львович
 • Новосильцев Николай Николаевич
 • Осипов Джоэри Сергеевич
 • Razumovsky Kirill Grigorievich
 • Tolstoj Dmitry Andrejevitsj
 • Uvarov Sergey Semyonovich
 • Fortov Vladimir Evgenievich

Vice-voorzitters van de Academie

Bron

 • Adrianov, Andrey Vladimirovich (sinds 2017)
 • Aldoshin , Сергей Михайлович (2008-2017)
 • Алферов Жорес Иванович (1990-2017)
 • Андреев Александр Федорович (1991-2013)
 • Асеев Александр Леонидовиц (2008-2017)
 • Baykov, Alexander Aleksandrovitsj (1942-1945)
 • Balega, Yuri Yurievich (Sinds 2017)
 • Bardin, Ivan Pavlovich (1942-1960)
 • Belozersky, Andrey-Nik-nikhritsj. 1942-1945)
 • Bolsjakov, Vladimir Nikolajevitsj (1998-1999)
 • Bondur, Valery Grigorievich (Sinds 2017)
 • Borodin, Ivan Parfenievich (1917-1919)
 • 011111111111111111111111111111111101111101101111111111111111111111111111111111111111111111110111 гг.0105 Bunjakovski, Viktor Jakovlevich (1864-1889)
 • Velhhov, Jevgeni Pavlovitsj (1978-1996)
 • Vinogradov, Alexander Pavlovitsj (1967-1975)
 • , Vjatsjesjlesj (1967-1975)
 • , Vjatsjesjlisj 1991-1998)
 • Grigoriev, Anatoly Ivanovitsj (2007-2017)
 • Грот, Яков Карлович (1889-1893)
 • Gubkin, Ivan Mikhailovich (1936-1939)
 • Davy-Ivanovich (1936-1939)
 • , Davanej Дедов, Иван Иванович (2014-2017)
 • Dobretsov, Nikolai Leontievich (1997-2008)
 • Dondukov-Korsakov, Michail Aleksandrovitsj (1835-1852)
 • Donnik, Irina Mikhailovna (Sinds 2017)
 • elyakov, Georgis. Matveevich (2013-2017)
 • Iljitsjev, Viktor Ivanovitsj (1987-1990)
 • Ioffe, Abram Fedorovich (1942-1945)
 • Karpinsky, Alexander Petrovitsj (1916-1917)
 • Keldysh, Mstislav Vsevolodovitsj (1960-1961)
 • Кириллин Владимир Алексеевич (1963-1965)
 • Козлов Валерий Васильевич (синдс 2001)
 • Комаров Владимир Леонтьевич (1930-1936)
 • Константинов Борис Павлович (1966-1991 Агниопфанас, 1966-19969,
 • 8)

  8 -1997)

 • Костюк Валерий Викторович (2013-2017)
 • Котельников Владимир Александрович (1970-1988)
 • Кржижановский Глеб Максимилианович (1929-1939)
 • 9018j Владимир Кудрявцев (9-0918j Владимир Кудрявцев)0108

 • Laverov, Nikolai Pavlovich (1988-2013)
 • Lavrentiev, Michail Alekseevich (1957-1975)
 • Logunov, Anatoly Alekseevich (1974-1991)
 • Maykov, LEONIDALIALIALISHITHOLI-IKOLIOLI-IKOLIOLI-IKOLI-IKOLI-IKOLI-IKOLI-IKOLISJRIOLJARIRIOLISRIOLEVICH (1974-1991)
 • . (Sinds 2017)
 • Marr, Nikolai Jakovlevich (1930-1934)
 • Marchuk, Gury Ivanovitsj (1975-1980)
 • MAAND, Gennady Andrevich (1987-2013)
 • миллионов. Михайлов, Йоэри Михайловиц (2014-2017)
 • Nekipelov, Alexander Dmitrievich (2001-2013)
 • Nefedov, Oleg Matveevich (1991-2001)
 • Nikitin, Pjotr ​​Vasiljevitsj (1900-1916)
 • ovchinnikovovj (1900-1916)
 • ovchinnikov, 19708)
 • . Леон Абгарович (1942-1946)
 • Osipyan, Joeri Andreevich (1988-1991)
 • Ostrovityanov, Konstantin Vasiljevitsj (1953-1962)
 • Parmon, Valentin nikolajevitsj (Sindsers 2017)
 • , Valentin nikolajejevitsj (Sinds 2017)
 • ,
 • ,
 • .
 • Петров Рем Викторович (1988-2001)
 • Плаат Николай Альфредович (2001-2007)
 • Пыпин Александр Николаевич (1904)
 • Розен Виктор Романович (1900)
  • Романенко Геннадьевич (22211)
  • Rumodski, Stepan Jakovlevich (1800-1803)
  • Rumyantsev, Alexei Matveevich (1967-1971)
  • Sadovnichiy, Viktor Antonovitsj (2008-2013)
  • Semenovj. (с 2013 г.)
  • Sidorenko, Alexander Vasiljevitsj (1975-1982)
  • Starodubov, Vladimir Ivanovitsj (2015-2017)
  • Steklov, Vladimir Andrejevitsj (1919-1926)
  • Topchiev, Alebritsjevjevjevj. Nikolajevitsj (1962-1967, 1971-1988)
  • Fersman, Alexander Evenievich (1926-1929)
  • Fortov, Vladimir Evenievich (1996-2001)
  • Frolov, Konstantin Vasilievich (1985-1996)
  • . (2013-2017)
  • Чочлов, Алексей Ремович (Sinds 2017)
  • Charushin, Valery Nikolajevitsj (Sinds 2013)
  • Cheresjnev, Valery Aleksandrovitsj (1999-2001)
  • TsjeChoninIninIninInInInINIMIRIMIMIRIMIRIMIRIMIRIMIRIMIRIMIMIRIMIRIMIRIMIRIMIRIMIRIMIRIMIRIMIRIMIRIMIRIMIRIMIRIMIRIMIRIMIRIMIRISJ (1999-2001). 1942)
  • Schmidt, Otto Yulievich (1939-1942)
  • Storkh, Andrey Karlovich (1830-1835)
  • Yansshin, Alexander Leonidovitsj (1982-1988)

  22222. vanifys ook ook ook ook ook vanice ook ook vansemare

   888) van Wetenschappen door de geschiedenis van het bestaan ​​

  Опмеркинген:

  1. ↑ Президиум Русской академии Wetenschappen. сайт РАН. Datum van toegang: 15 februari 2017. Gearchiveerd van het origineel op 1 maart 2017.   (onbepaald)
  2. 1 2 Н. Демина. Объявлено новое заявление Президиума РАН. Trinity-optie — Wetenschap (29сентябрь 2017 года). Ontvangen op 29 september 2017. Gearchiveerd van het origineel op 5 juli 2020.   (onbepaald)
  3. 1 2 3 Н. Веденеева. De RAS heeft een fout gemaakt tijdens de verkiezingen. Московский комсомолец (31 января 2018 г.). Онтванген 30 марта 2018. Gearchiveerd van het origineel op 30 maart 2018.   (onbepaald)
  4. 1 2 De Russische Academie van Wetenschappen heeft 12 nieuwe leden van президиум гекозен. ТАСС (30 марта 2018 г.). Ontvangen 30 марта 2018 г. Gearchiveerd van het origineel op 30 марта 2018 г.   (onbepaald)
  5. 1 2 HET Presidium van desische Academie vanshappen keurde kandidaten vanerire acamerire acamerire vanerire vanerire vanerire vanerire acamemie vanerire vanerire academie vanerire academie vanemire acamemie. ТАСС (19 июля 2022 г.). — зи ок. Резолюция президиума Русской академии Wetenschappen nr. 110 фургон 26 апреля 2022 г. . Opgehaald: 20 августа 2022 г.   (onbepaald)
  6. 1 2 3 40004 . для вашей активности. РАН- сайт. Ontvangen 30 марта 2018 г. Gearchiveerd van het origineel op 31 марта 2018 г.   (onbepaald)
  7. . Интерфакс (20 июля 2017 г.). Ontvangen 21 juli 2017. Gearchiveerd van het origineel op 21 juli 2017.   (onbepaald)
  8. ↑ Poetin ondertekende de wet op de verkiezing van de president van de Russische Academie van Wetenschappen . Интерфакс (30 июля 2017 г.). Онтванген 31 июля 2017. Gearchiveerd van het origineel op 31 juli 2017.   (onbepaald)
  9. Волчкова Н. . Laat het niet сломан. Президентская гонка в RAS moet succesvol eindigen (ссылка ontoegankelijke) . Кранта «Поиск» (15 сентября 2017 г.). Ontvangen op 15 сентября 2017 г. Gearchiveerd van het origineel op 15 сентября 2017 г.   (onbepaald)  
  10. ↑ Wetenschapsbeleid-Evenemen Херфст . Русский крант (20 марта 2017 г.). Онтванген 20 марта 2017 г. . Gearchiveerd van het original op 21 марта 2017 г.   (onbepaald)
  11. ↑ Verkiezing van de President van de Russische Academie van Wetenschappen. сайт РАН. Ontvangen 7 Augustus 2017. Gearchiveerd Van Het Origineel Op 7 Augustus 2017. (Onbepaald)
  12. icaNKANDENTERENERENERENERENERENERENENERENERENENERENERENENEREN. Trinity-optie — Wetenschap (12 сентября 2017 г. ). Онтванген 16 сентября 2017 г. Gearchiveerd van het origineel op 17 сентября 2017 г.   (onbepaald)
  13. А. Черных. «FANO — verspreiden, financieren — alles vergroten, teruggeven zoals het vóór de perestrojka» . Коммерсант (25 сентября 2017 г.). Ontvangen 26 September 2017. Gearchiveerd van het origineel op 28 September 2017.   (onbepaald)
  14. ↑ Academici Nigmatulin en Sergeev bereikten de tweede stemronde bij de presidentsverkiezingen van de Russische Academie van Wetenschappen . ТАСС (26 сентября 2017 г.). Ontvangen 26 September 2017. Gearchiveerd van het origineel op 26 September 2017.   (onbepaald)
  15. 1 2 Natuurkundige Alexander Sergeev verkozen tot hoofd van de Russische Academie van Wetenschappen. Интерфакс (26 сентября 2017 г.). Ontvangen 26 сентября 2017 г. Gearchiveerd van het origineel op 26 сентября 2017 г.   (onbepaald)
  16. Кремль.ру (27 сентября 2017 г.). Ontvangen 27 сентября 2017 года. Gearchiveerd Van Het Origineel Op 28 сентября 2017 года. (Onbepaald)
  17. ↑ ALLEDED VAN HET HET HET HET HET HET HET HET HET HET HET HET HET HETIDIUM, I. Абрамова, В.В. Иванов и Д.М. Маркович, зейн академики.
  18. ↑ Over de vergadering van A.P. Karpinsky to the President of Russische Academie van Wetenschappen voor een periode van 5 jaar: § 173. 8e vergadering van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Russische Academie van Wetenschappen van, (19 8 15) / Protocollen van vergaderingen van de Russische Academie van Wetenschappen.

Опубликовано

в

от

Метки:

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *